PHANTHUONGHAI.COM
slider_img slider_img slider_img


Lời Ngỏ

Web Site của Phan Thượng Hải và thân hữu chủ yếu về Thơ.  Ngoài phần "Thơ và Sử", phần"Thơ Sáng Tác" còn có nghiên cứu và sưu tầm về  phần "Thơ Văn" kể cả cách "Làm Thơ".  Web Site cũng mở rộng phần "Văn Hóa" với những bài về Học Thuật, Tôn Giáo và Triết Lý.
Phan Thượng Hải luôn trân trọng và chân thành cám ơn đến những đóng góp và phê bình của quí vị và các bạn.

© Copyright phanthuonghai.com. All Rights Reserved. Design by dreamtemplate.